Argusøyne, mistenksomme øyne som ser alt (se Argos (Panoptes)); se på noe med argusøyne, se grundig, med årvåkenhet (ofte: pga. skepsis, mistanke).