Arenga, innledningsformel i middelalderens diplomer; jfr. harang.