En arbeidsledig er en person som er som er arbeidsfør, men ikke har lønnet arbeid, se arbeidsledighet.