Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet er det samlede tilbud av, og etterspørsel etter arbeidskraft innen et geografisk område. Det består av delmarkeder for de ulike typer arbeidskraft som for eksempel ufaglært, faglært, arbeidskraft med høyere utdanning og så videre. Tidligere spilte skillet mellom mannlig og kvinnelig arbeidskraft også en rolle. Etterspørselen skriver seg fra statens, kommunenes og bedriftenes behov for arbeidskraft. Hele artikkelen