Anormalt reservoartrykk, om reservoartrykk som avviker fra det normale, se formasjonstrykk og poretrykk.