alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon er en samlebetegnelse for alle kommunikasjonsmåter som brukes i tillegg til eller i stedet for  vanlig tale hos personer som ikke kan uttrykke seg tilfredsstillende gjennom tale alene. I norske fagmiljøer kalles alternativ og supplerende kommunikasjon ofte ASK. I engelskspråklige fagmiljøer kaller man temaet augmentative and alternative communication, forkortet til AAC.

Noen har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter talen helt. Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte mangelfull, utydelig eller svak tale.

Ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan mennesker med talevansker:

  • få vist hvem de er og hva de kan
  • opprettholde vennskap
  • delta aktivt i familielivet
  • delta i lek eller skoleaktiviteter
  • være med i arbeidsfellesskap
  • delta i samfunnslivet
  • uttrykke ønsker og følelser
  • ta avgjørelser 

Man skiller ofte mellom ikke-hjulpet kommunikasjon og hjulpet kommunikasjon.

I ikke-hjulpet kommunikasjon brukes kroppen som kommunikativt redskap i form av håndtegn, lyder og ulike former for kroppsspråk (hode- og øyebevegelser, mimikk, gester, peking og andre bevegelser). Ikke-hjulpet kommunikasjon er en rask og enkel kommunikasjonsform, som for de fleste alltid er tilgjengelig for den som gjør seg bruk av slik kommunikasjon. Det kan imidlertid være utfordrende for samtalepartnere å tolke uttrykk basert på ikke-hjulpet kommunikasjon. Dette kan resultere at vansker med å gjøre seg forstått utløser frustrasjon og sinne. Det er derfor viktig å skrive ned hvilke signaler, tegn og lyder personen bruker og betydningen av dem, slik at alle tolker vedkommende likt.

I hjulpet kommunikasjon brukes hjelpemidler for å gjøre seg forstått. Personen kan velge tegn fra utvalgte tegnsystem, for eksempel ved å peke på et grafisk tegn på en peketavle eller trykke på en talemaskin som produserer tale. Ved hjulpet kommunikasjon kan personen få tilgang til et stort ordforråd og gi mer presise uttrykk for det de ønsker å formidle. Bruk av hjulpet kommunikasjon er imidlertid mer ressurskrevende i form av større krav til kompetanse og tid til tilrettelegging av kommunikasjonen. Det krever en viss kognitiv utvikling for å forstå hvordan tegnsystemet kan brukes. 

Det finnes en rekke alternative metoder for alternativ eller supplerende kommunikasjon. ASK-loftet og ISAAC Norge har oversikter som kan være til hjelp i denne prosessen.

 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.