Allantoin, glyoksyldiureid, C4H6N4O3, et oksidasjonsprodukt av urinsyre og sluttproduktet i urinstoffomsetningen hos pattedyrene (unntatt mennesker og menneskeaper, hvor sluttproduktet er urinsyre). Krystallinsk stoff, smeltepunkt 235 °C; tungt løselig i vann.