Alkalijord, jord med sterkt alkalisk reaksjon, forårsaket av overskudd av natrium- og kaliumkarbonat. Se saltbitterjord.