Alfahenfall, radioaktiv spaltning som foregår under utsendelse av alfapartikler (α-partikler), som hver er en positivt ladd heliumkjerne. Det er spesielt de tyngste atomkjernene som henfaller ved å sende ut alfapartikler.