Al segno, til tegnet, dvs. at stykket skal spilles til det sted hvor tegnet er anbrakt. Som tegn brukes , eller .