af Ugglas, svensk adelsslekt som stammer fra bergmann i Falun Samuel Danielsson (død 1677). Hans sønnesønns sønnesønn var president i kammarkollegium, överstathållare Samuel af Ugglas (1750–1812), som ble adlet 1772, friherre 1796 og greve 1799. 1782 kjøpte han Forsmark bruk i Uppland, som inntil 1975 var i slektens eie. Til slekten hører blant annet kunsthistorikeren Carl af Ugglas (1884–1946) og politikeren Gustaf Samuel Bertil Oscarsson af Ugglas (1934–77) og hans hustru, utenriksminister Margaretha af Ugglas, født Stenbech (født 1939).