Bergmann, populær betegnelse for en person som er beskjeftiget med bergverksdrift, overordnet så vel som underordnet.