Accidentaler, betegnelse på tilfeldige (løse) fortegn.