Abnormitet, (til abnorm), sykelig avvik fra det normale, misdannelse.