Abbreviatur, ordforkortelse i form av ligaturer som er å finne i de eldste trykte bøker; dessuten tegn som blir brukt i noteskrift for å forenkle notebildet og gjøre nedskrivningen lettere, og for visse ordforkortelser som angir et musikkstykkes karakter el. hvordan det skal spilles.