Størstedelen av Zimbabwe består av et grunnfjellsplatå, og deles gjerne i fire regioner. Det høyeste platåområdet (high veld) strekker seg i et belte tvers over Zimbabwe i retning sørvest-nordøst, og ligger over 1200 moh. Nær grensen mot Mosambik ligger et smalt, fjellrikt belte med flere topper over 2000 moh., høyest er Inyangani med 2593 moh. High veld danner vannskillet mellom elven Zambezi i nord og Limpopo og Sabi i sør. I nord og sør synker high veld i terrasser ned mot middle veld, som ligger 900-1200 moh. Zambezibassenget i nord og Limpopo-bassenget i sør utgjør low veld, som er lavere enn 900 moh. Gjennom landet strekker det seg fra sørvest til nordøst en over 500 km lang, mektig mineralgang, Great Dyke, bestående av motstandsdyktige bergarter. Zambezielven ble i 1959 demt opp nedenfor Victoriafallene, og danner Karibasjøen.