Inyangani, fjell sentralt i Nyanga nasjonalpark i Øst-Zimbabwe.Inyanganifjellet er høyeste fjell i Zimbabwe på 2593 moh. Fjellet ligger lengst nordøst i grunnfjellsplatået high veld. Fjellområdet preges av bølgende åser oppe på platået og bratte fjellsider i øst og vest.Berggrunnen tilhører Umkondogruppen og ble dannet i prekambriumtiden. Fjelltoppene består av doleritt og lavere deler av fjellområdet består av doleritt og sandstein.