Wye, flere elver i Storbritannia. Den lengste springer ut i det sentrale Wales, renner sørøstover gjennom England og munner ut i Severn nær Chepstow, 210 km lang.