Wu Peifu, kinesisk offiser, fra 1917 Peking-regjeringens viktigste militære støtte. Var 1922–1924 Nord-Kinas faktiske hersker. Ble sveket av sin underanfører, den «kristne» general Feng Yü-hsiang, og overvunnet av Chiang Kai-shek 1927.