Feng Yuxiang, kinesisk general og politiker, kjent som «den kristne general». Han hadde sin egen hær etter revolusjonen 1911 og en sterk maktposisjon i Nord-Kina. Sluttet seg 1926 til Guomindang; kjempet senere mot japanerne. Han ville etter 1945 ikke delta i kampen mot kommunistene. Emigrerte 1947 til USA, omkom ved en skipsbrann på hjemreisen til Kina.