William du Bois Duddel, britisk elektroingeniør og fysiker. Konstruerte et termogalvanometer og en oscillograf til undersøkelse av vekselstrøm. Under forsøk med den elektriske lysbue oppdaget Duddel «den syngende lysbue», som ble brukt til å generere høyfrekvenssvingninger for radiosendere før elektronrørene overtok denne funksjonen.