William Wilberforce, britisk filantrop og politiker (tory); medlem av Underhuset 1780–1825. I sin ungdom var han nær venn av William Pitt den yngre, og forfektet radikale holdninger til bl.a. parlamentsreformer og katolsk emansipasjon; fra 1815 inntok han mer konservative standpunkter. Fra 1787 arbeidet han utrettelig for å få opphevet slavehandel og slavehold i de britiske kolonier. 1807 ble det vedtatt forbud mot slavehandel, mens forbudet mot slavehold kom først en måned etter hans død.