William Russell var en engelsk politiker. Han ble i 1661 medlem av Underhuset og deltok i opposisjonen mot Karl 2. I 1683 ble han og et par andre ledende politikere, deriblant Algernon Sidney, mistenkt for sammensvergelse (se Rye-House Plot) mot Karl 2 og hans bror, den senere Jakob 2. I juli 1683 ble William Russel henrettet.