Rye-House Plot var en sammensvergelse, stiftet 1683 av tilhengere av jarlen av Shaftesbury for å myrde kongen Karl 2 og hans bror Jakob. Planen ble forrådt, og sammensvergelsen utnyttet av kongen som påskudd til å henrette whiglederne William Russell og Algernon Sidney. Navnet stammer fra de sammensvornes møter i landsbyen Rye-House, 30 km nord for London.