Algernon Sidney var en engelsk politiker, filosof og offiser. Han deltok i borgerkrigen på parlamentets side mot Karl 1 og ble skadet ved Marston Moor i 1644. Etter restaurasjonen var han en av lederne for den parlamentariske opposisjon mot Karl 2. I 1683 ble han og et par andre ledende politikere, deriblant William Russell mistenkt for sammensvergelse (se Rye-House Plot) mot Karl 2 og hans bror, den senere Jakob 2. Bevisene mot Sidney var svake, og dommeren tok i bruk Sidneys politiske skrifter for å få ham dømt og henrettet.