William Morris Hunt, amerikansk maler, ble påvirket av Barbizonskolen og Jean-François Millet og introduserte deres kunstsyn i USA, bl.a. gjennom en betydningsfull lærervirksomhet. Dyktig portrettmaler.