Viscaceae, tidligere anerkjent tofrøbladet plantefamilie som utgjør en gruppe med 450 arter i 11 slekter i familien Santalaceae. Artene er for det meste eviggrønne snyltere eller halvsnyltere. I Norge vokser det én art, misteltein.