Vinstre er et fjellvatn i Vinstravassdraget, Øystre Slidre kommune, Oppland, 26,5 km2, 1032–1028 moh. Vatnet har tilløp fra Bygdin og avløp ved elva Vinstra mot nordøst til Sandvatnet, Kaldfjorden og Øyvatnet som er oppdemt til en sjø, videre til Hersjø og Olstappen og derfra videre til Gudbrandsdalslågen. Vinstre ble regulert i forbindelse med anlegget av Øvre Vinstra kraftverk. Det drives atskillig seterdrift langs vatnet. På nordsida ligger Haugeseter fjellstue ved Jotunheimvegen (Vinstra-Bygdin).