Øystre Slidre

Øystre Slidre er ein kommune i Innlandet fylke i Valdres som omfattar Begnavassdragets austre hovuddalføre nord for Fagernes, med omkringliggande skogåsar og fjellstrok. Øystre Slidre vart oppretta som eigen kommune i 1849, da daværande Slidre herred vart delt i Vestre og Øystre Slidre. . Hele artikkelen