Vingenristningen, et av de største helleristningsfelt i Skandinavia, med mer enn 2100 figurer, mest av hjorteslekten; ved Vingen, Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Det har vært laget ristninger her både i eldre og yngre steinalder. Vingenristningen ligger like ved en bratt fjellskrent der folk ennå på 1700-tallet drev hjort utfor.