Askvoll er ein kommune i Sunnfjord i Vestland fylke. Kommunen omfattar områda mellom Dalsfjordens og Førdefjordens ytre del og øyene utanfor.Askvoll kommune grensar til Sunnfjord i aust. Nord for Førdefjorden ligg Kinn, og på andre sida av Dalsfjorden i sør ligg Fjaler.Den noverande kommunen blei i hovudsak danna i 1964, då områda langs sørsida av Førdefjorden blei innlemma frå dei tidlegare kommunane Bru og Vevring. Hele artikkelen