Vilho Väisälä, finsk meteorolog, professor i Helsinki. Utførte et banebrytende arbeid med konstruksjon av radiosonder. Var i mange år sjef for firmaet Vaisala Oy, som siden begynnelsen av 1950-årene har forsynt store deler av verden, bl.a. de skandinaviske land, med radiosonder, senere også andre typer avansert meteorologisk utstyr, f.eks. automatiske radiosonde- og værstasjoner.