Vestbygd, tettsted i Farsund kommune, Vest-Agder, ligger langt vest på Lista-halvøya, like øst for Lista fyr. I tettstedet Borhaug kirke. Her var det tidligere båtbygging (Listaskøyta). Fiskehavn. Kongegraver fra bronsealderen.