Kraftverk ved Vangpollen, en av de to indre armene av Sigerfjorden, i Sortland kommune, Nordland. Kraftverket ble bygd 1942 og senere utvidet til 3,5 MW i maksimal ytelse og 15,2 GWh i midlere årsproduksjon. Verket har en fallhøyde på på 313 m og nytter fallet i Vangpollelva nedenfor Nedre Vangpollvatn.