Sigerfjord, tettsted i Sortland kommune, Nordland, nord for munningen av den rundt åtte km lange Sigerfjorden på vestsiden av Hinnøya. Tettstedet strekker seg fra munningen av Kjerringneselva rundt tre km sørover langs fjorden til Skredbukta. Like nord for tettstedet går Rv. 85, hovedforbindelsen mellom E 10 Kong Olavs vei (ved Gullesfjordbotn) og kommunesenteret i Sortland og resten av Vesterålen.