Uys Krige, sørafrikansk forfatter, skrev på afrikaans og engelsk. Hans lyrikk fra 1930-årene, samlet bl.a. i Versamelde gedigte (1985), ble av stor betydning for den litterære fornyelsen i 1960-årenes afrikaansspråklige litteratur. Skrev også dramatikk og prosa og oversatte bl.a. Shakespeare til afrikaans.