Vest-Agder

Vest-Agder er Norges sørligste fylke. Det omfatter kyststrekningen fra Kvåsefjorden øst for Kristiansand til Åna-Sira, den nedre del av Otras dalføre (Torridalen) og de nord–sørgående dalene Mandalen, Audnedalen, Lyngdalen, Kvinesdalen og Sirdalen med omliggende skogs-, hei- og fjellområder. Fylket grenser i øst og nord til Aust-Agder og i vest til Rogaland. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 kategorier:

 1. Audnedal
 2. Farsund
 3. Flekkefjord
 4. Hægebostad
 5. Kristiansand
 6. Kvinesdal
 7. Lindesnes
 8. Lyngdal
 9. Mandal
 10. Marnardal
 11. Sirdal
 12. Songdalen
 13. Søgne
 14. Vennesla
 15. Åseral

Inneholder 12 artikler:

U

 1. Undal