Uku Masing, estisk forfatter, religionshistoriker og språkforsker; oversetter bl.a. av orientalsk og gammelgresk litteratur. Han har hatt innflytelse på mange av etterkrigstidens estiske lyrikere, selv om vesentlige deler av den skjønnlitterære produksjonen hans ble utgitt i utlandet eller posthumt. Som forsker var han særlig opptatt av Det gamle testamente og av trosforestillingene hos de gamle finsk-ugriske folkene. Størstedelen av de omfattende forskningsarbeidene hans foreligger bare i manus, og utvalgte deler er under utgivelse. Se også Arbujad.