Trojanerne, to grupper av asteroider med samme omløpstid som Jupiter. De beveger seg nær hjørnene av en likesidet trekant med Jupiter og Solen i de to andre hjørnene. Bevegelsene er kompliserte oscillasjoner omkring trekantenes hjørner, og den dynamiske teori er en vakker anvendelse av trelegemeproblemet. Trojanerne har navn etter heltene fra Trojanerkrigen.