Treindustrien, bransjeorganisasjon for sagbruk, høvlerier og annen trebasert industri, har (2005) 102 medlemsbedrifter med ca. 3500 ansatte. Disse bedriftene representerer ca. 90 % av landets trelastproduksjon. Treindustrien er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL).