Torfinn Bentzen, norsk jurist (høyesterettsadvokat) og idrettsleder. Formann i Norges Idrettsforbund 1967–73, en periode hvor forbundets medlemsantall økte sterkt og det ble landets største frivillige organisasjon.