Torbjørn Dahl, født i Skatval, norsk musikkpedagog og dirigent. Stiftet og ledet Inntrøndelag symfoniorkester 1945–56, dirigent for Oslo Håndverkersangforening 1964–71, var fra 1957 president i Norske Amatørsymfoni-orkestres Landsforbund. Medlem av Statens Musikkråd 1961–65. Statens musikkonsulent 1962–72 og rektor ved Toneheim folkehøgskole 1972–74 (Norges første musikkfolkehøyskole). Utgav en del pedagogisk litteratur og sanger.