Tom Ruud, norsk næringslivsleder; utdannet sivilingeniør. Ansatt i IBM 1975–78 og i Den norske Creditbank 1978–84. Finansdirektør i Norcem fra 1984, senere i Aker Norcem. Adm. direktør i Aker AS fra 1988, konsernsjef 1991–97. Konsernsjef i Christiania Bank og Kreditkasse 1997–2000 og fra 2001 medlem av Nordeas konsernledelse.