Toller/Rosenheim, norsk slekt som stammer fra Niels Toller (død 1569), som var amtsskriver og toller i Haderslev i Sønderjylland. Slekten kom til Norge med hans sønnesønn, borgermester i Christiania Niels Nielsen Toller d.e. (ca. 1590–1642). Han var far til stiftamtmann i Kristiansand Jens Nielsen Toller (1636–90), som 1676 ble adlet med navnet Rosenheim; denne gren døde ut 1700. Niels Nielsen Toller d.e. var også far til godseieren, viselagmann i Tønsberg Niels Nielsen Toller d.y. (død 1676). Hans døtre var Anne Cathrine Toller (1666–1720), gift med 1) general Hans Ernst von Tritzschler (1647–1718) og 2) oberst Johan Henrich Garmann (1665–1748), og Karen Toller (1662–1742), gift med general, geheimeråd Caspar Herman Hausmann (1653–1718).