Thomas Hudson, britisk maler, elev av sin svigerfar, Jonathan Richardson. Han etablerte seg i 1730- og 1740-årene som Londons ledende portrettmaler, men er mest kjent som lærer for Sir Joshua Reynolds.