Jonathan Richardson, britisk maler, elev av portrettmaleren John Riley. Richardson er mest kjent som medgrunnlegger av St. Martin's Lane-akademiet, og for sine litterære arbeider, bl.a. An Essay on the Theory of Painting (1715). Som maler hadde han en betydelig portrettproduksjon. Sønnen Jonathan Richardson (1694–1771) var også maler, men fikk først og fremst en posisjon som kritiker.