Theodor Christensen, dansk dokumentarfilmregissør og filmteoretiker. Sammen med Karl Roos utga han boken Film (1936). Christensen var opptatt av John Griersons ideer, og innførte den propaganderende dokumentarfilmen etter britisk mønster som grunnlag for den danske dokumentarfilmbevegelsen. Hans egen produksjon som regissør var ikke stor, men Det gælder din frihet (1946), Her er banerne (1948) og De fem år (1955) regnes blant de danske dokumentarklassikerne. I 1950- og 60-årene laget han dokumentarfilm for FN og UNESCO så vel som for danske oppdragsgivere, og han var en av de første lærerne ved Den Danske Filmskole.