TGE, meget smittsom sykdom hos gris som ytrer seg ved oppkast og diaré. Medfører høy dødelighet hos spedgris, mens den hos større dyr vesentlig medfører produksjonstap. TGE skyldes et corona-virus og er utbredt i de fleste griseproduserende land, men har ikke vært påvist i Norge (2004). Den skal bekjempes ved nedslakting av besetninger som er infisert.