Swartberg Pass, kløft som skjærer seg gjennom Swartbergfjellene i Sør-Afrika.Swartbergkløften ble bygd av straffanger ledet av Thomas Charles Bain og åpnet 10. januar 1888. Kløften går mellom Oudtshoorn i sør og Prince Albert i nord. Berggrunnen består av kvartsitt som har en frisk farge og lagdeling som markerer tydelige antiklinaler og synklinaler. I nord Table Mountain og den berømte Wall of Fire.