Svenskbyen, i Steinkjer i Trøndelag, er det folkelige navnet på et boligområde i bydelen Skjefte (Sørsibakken). Steinkjer sentrum ble totalt ødelagt under bombingen 21.-22. april 1940, og gjennom den såkalte Nasjonalhjelpen fikk Steinkjer i gave fra Sverige 51 prefabrikerte hus med totalt 75 leiligheter. Svenskbyen ble Steinkjers første nye bydel da svenskehusene stod ferdige i 1941. Alle husene var opprinnelig helt like, med et enkelt og nøkternt arkitektonisk uttrykk. De fleste husene er nå påbygd eller ombygd, men noen av husene er fortsatt noenlunde lik originalhusene.